• Facebook

כל הזכויות שמורות בית מיתר 2019

מי אנחנו

בית הספר בית מיתר הוקם ע"י הורים ואנשי חינוך המאמינים בדרך האנתרופוסופית כהשקפת חיים ומבקשים להעניק לילדיהם ולקהילה חינוך ברוח זו.

ראשית בית הספר בקבוצת למידה שהתכנסה במהלך שנת 2013/14 ללמידה משותפת והעמקה בתחום הידע האנתרופוסופי, מתוכה צמחה היוזמה לפתיחת בית הספר. התגבש גרעין של כעשר משפחות שנרתמו והביעו אמון ונחישות ועל אף הקשיים, נפתחה בספטמבר 2015 כיתה ראשונה בבית הספר אשר משכנו נקבע בבית הספר הישן במושב צופית.

קהילת גן ספלולים אשר פעלה במקביל כיוזמה לפתיחת בית ספר באזור השרון איחדה כוחות, ואל בית מיתר הצטרף גן ספלולים הפועל כיום בתוך מתחם בית הספר.
הקהילה התעבתה ומספטמבר 2019 מתחנכים בבית מיתר ילדים מגיל הגן ועד כתה ה'. חלקם בוגרי גני ולדורף נוספים באזור, כמו גן פעמון בגן-חיים וגן דורית בכפר סבא.

בית מיתר הוא בית ספר צומח וכיום לומדות בו כיתה א' ועד כיתה ה', הכוללות מעל ל-100 ילדים.
בנוסף ללימודי קריאה וחשבון לומדים תלמידי הכיתות גם אנגלית, ערבית, מוסיקה, מלאכות האמנות והעץ, ואוריתמיה.

הקהילה המונה את הורי וילדי הגן ובית הספר וצוות המורים, ממשיכה לפעול יחד במסירות, לקיים ולטפח את בית הספר.

ברוח המשנה ההומניסטית אוניברסלית שבחינוך וולדורף אנחנו מקווים להמשיך לפעול בקהילה, להעמיק בלמידה מתוך התבוננות והקשבה אל עצמנו ואל זולתנו, הסביבה האנושית והטבע בהם אנו חיים.

חזוננו, להמשיך ולפעול כך שכל מי שיהיה מעונין בסוג חינוך זה לילדיו יוכל להיות חלק מהקהילה ומבית הספר באופן שווה לכל נפש.

שאיפתנו לקדם ארועים תרבותיים וחברתיים כחלק מהווי בית הספר ומתוך הפרייה הדדית בתחום הקהילה בה אנו יושבים. וכן להמשיך לטפח בנו ובילדינו את אהבת האדם והעולם.