• Facebook

כל הזכויות שמורות בית מיתר 2019

חינוך וולדורף מנסה, כאמור, לפגוש את מכלול הרבדים באישיותו של הילד, תוך הקפדה על התאמת תהליך הלמידה והחינוך אל השלב..

דמות המחנך/ת בחינוך וולדורף הינו/ה סמכות אוהבת. זוהי דמות המגדירה גבולות ברורים, אך העושה זאת בדרכי נעם ואהבה..

חינוך וולדורף הופך את הלימוד למסע מרתק. הוא מטפח את הסקרנות, כוח הרצון וכוחות היצירה של הילד, בסביבה המעודדת..

יסוד חשוב בחינוך וולדורף הוא הגישה שלמותית. בכל שלב מתייחסים לילד כאל שלמות, כאל ישות רבת פנים, בעלת איכויות ..

המורים, הילדים וההורים שותפים ביצירת האווירה הלימודית והחברתית המקיפה את הילדים. ההורים מעורבים..

בשנת 1919 פנה אמיל מולט, מנהל בית החרושת לסיגריות "ולדורף אסטוריה" בשטוטגרט, אל דר' רודולף שטיינר בבקשה לייסד..