• Facebook

כל הזכויות שמורות בית מיתר 2019

גן ספלולים

בית הספר
חגים וארועים
ימי שיפוץ בית הספר אוג' 2017

חנוכה 2016

פורים 2017

פתיחת שנה ספט' 2017

ט"ו בשבט 2017

מפגש הורים עם דפנה כלפון

  צילומים באתר: אלון סגל/עירית חמדני/יעל מור והורי ומורי בית הספר