• Facebook

כל הזכויות שמורות בית מיתר 2019

הקהילה

המורים, הילדים וההורים שותפים ביצירת האווירה הלימודית והחברתית המקיפה את הילדים. ההורים מעורבים ותורמים לחיים החברתיים, בעזרה וארגון פעילויות חברתיות - טיולי הכיתה, חגים, הצגות ועוד. הכרת עקרונות חינוך וולדורף והסכמה עם הדרך החינוכית על פיה פועל בית הספר מהווה מעטפת בטחון לילדים, ומעצימה את העבודה החינוכית הנעשית בכיתה.

 

סביב חינוך הילדים ובית הספר נוצרת קהילת משפחות מגוונת המתאפיינת בהסכמה רחבה בנושא החינוכי, ביחסים חברתיים ואישיים ובנכונות לפעול למען הצלחת ביה"ס, מתוך מטרה ליצור המשכיות וקשר רציף של שיתוף בין המסגרתת החינוכית לבין הבית.